Bộ sưu tập hình ảnh về thiên nhiên hoang dã. Thế giới tự nhiên – Ngựa vằn Châu Phi – giống loài biểu tượng của sự tự do